Grafoexpress Printing

Bubrežaste kutije


Bubrežaste kutije (Pillow Box) izrađujemo od specijalnih papira gramature od 250 - 300gr. Po želji mogu imati kanape i satenske trake u boji.